ثبت نام خود را آغاز کنید

 • مرحله اول

  مرحله اول این قسمت توضیحاتی کوتاه در مورد این مرحله داده می‌شود که بصورت مختصر است و چند خط بیشتر را اشغال نمی‌کند.

 • مرحله دوم

  مرحله دوم این قسمت توضیحاتی کوتاه در مورد این مرحله داده می‌شود که بصورت مختصر است و چند خط بیشتر را اشغال نمی‌کند.

 • ثبت قرارداد

  ثبت قرارداد این قسمت توضیحاتی کوتاه در مورد این مرحله داده می‌شود که بصورت مختصر است و چند خط بیشتر را اشغال نمی‌کند.

 • مرحله سوم

  مرحله سوم این قسمت توضیحاتی کوتاه در مورد این مرحله داده می‌شود که بصورت مختصر است و چند خط بیشتر را اشغال نمی‌کند.

 • مرحله چهارم

  مرحله چهارم این قسمت توضیحاتی کوتاه در مورد این مرحله داده می‌شود که بصورت مختصر است و چند خط بیشتر را اشغال نمی‌کند.

 • مرحله ویزا

  مرحله ویزا این قسمت توضیحاتی کوتاه در مورد این مرحله داده می‌شود که بصورت مختصر است و چند خط بیشتر را اشغال نمی‌کند.

 • اخذ ویزا

  اخذ ویزا این قسمت توضیحاتی کوتاه در مورد این مرحله داده می‌شود که بصورت مختصر است و چند خط بیشتر را اشغال نمی‌کند.

اگر سوالی دارید در بخش سوالات رایج میتوانید پاسخ آن را بیابید. در غیر این صورت به پشتیبانی تیکت بزنید.

دانش آموزان عضو تیم پیوند می‌توانند برای ارائه درخواست‌های خود به این صفحه مراجعه نمایند.

Application Form