Operations

تجربه‌کاری و کارآموزی

کارآموزی یک فرایند آموزشی است که با تمرکز بر کسب مهارت در کنار کسب دانش و معلومات تجربه فعالیت عملی را به فرد متقاضی کارآموزی می دهد. کارآموزی یا Apprenticeship در واقع ابتدا فعالیت و کار واقعی است که در کنار آن طبیعتا کسب علم و دانش در حوزه کاری نیز اتفاق می افتد.

ارسال رزومه

شرح وظایف کلی:

  • ارائه گزارش عملکرد روزانه، هفتگی و ماهیانه
  • حفظ اطلاعات و توجه به اولویت های شرکت
  • انجام امور تعیین شده توسط مدیر مربوطه

 

شرایط کلی استخدام:

  • برخورداری از روابط عمومی مناسب
  • داشتن مدرک دانشگاهی
  • آSwimیی با زبان انگلیسی
  • توانایی سرچ پیشرفته در اینترنت
Application Form