بانک اطلاعاتی

کمپ تابستانی انگلستان چگونه است ؟

تعطیلات تابستانی فرصت بسیار مناسبی است تا دانش آموزان تجربه های تازه ای کسب کنند، ماجراجویی کنند و از این زمان به بهترین شکل ممکن استفاده نمایند. این کمپ به دانش‌آموزان اجازه میدهد که تابستان خود را در محیطی جدید و در کنار مردمی با فرهنگ و آداب مختلف بگذرانند و از همه مهمتر تجربه هر چند کوتاه زندگی در کنار دانش آموزانی از کشورهای مختلف با زبان و گویش متفاوت را داشته باشند و برای این منظور از روش ها و برنامه های مختلفی استفاده می کنند.

 

درباره کمپ های تابستانی انگلستان بیشتر بدانید…

Application form