بانک اطلاعاتی

کدام ملیت ها در کمپ های تابستانی انگلستان شرکت دارند ؟

ملیت های مختلفی در کمپ تابستانی شرکت دارند. به طور کلی هر ساله دانش آموزانی از کشورهایی نظیر فرانسه، آلمان، روسیه، ژاپن، قزاقستان، مکزیک، دبی، چین، ایتالیا و… در این دوره آموزشی شرکت می کنند.

Application form