بانک اطلاعاتی

چرا والدین تحصیل در مدارس شبانه روزی را ترجیح می دهند؟

به این دلیل که در مقابل بخش کوچکی از هزینه هایی که به این مدارس پرداخت می کنند، امکانات آموزشی و مراقبت های معنوی مورد انتظارشان را دریافت می کنند.این مدارس از امکانات فوق العاده ای برخوردارند و کیفیت تدریس در آن ها، به کرات (برجسته) عنوان شده است.

 

درباره مدارس شبانه روزی بیشتر بدانید…

 

Application form