بانک اطلاعاتی

وضعیت خوابگاه ها در مدارس شبانه روزی به چه صورت می باشد ؟

در مدارس شبانه روزی، دانش آموزان در خوابگاه هایی که از طرف مدرسه مشخص شده زندگی می کنند و خوابگاه های دختران و پسران از یکدیگر جدا می باشد و دانش آموزان بر اساس سن اسکان داده می شوند.

 

درباره خوابگاه های مدارس و کالج ها بیشتر بدانید…

Application form