بانک اطلاعاتی

واریز شهریه ی مدارس از چه طریق انجام می شود؟

مستقیم به مدارس پرداخت می شود و معمولا به صورت حواله صرافی صورت میگیرد. (بعد از مصاحبه از طرف مدرسه و پذیرش شدن فایلی برایتان ایمیل می شود که توضیحات لازم داخل ایمیل داده شده است.

 

درباره شهریه مدارس بیشتر بدانید…

Application form