بانک اطلاعاتی

هزینه ی ویزای تحصیلی انگلستان چه مقدار می باشد ؟

برای کسانی که خارج از انگلستان هستند اخذ ویزا ۳۲۲ پوند هزینه دارد. شما باید به ازای هر فرد تابع ۳۲۲ پوند پرداخت کنید.

 

درباره ویزای تحصیلی انگلستان بیشتر بدانید…

Application form