بانک اطلاعاتی

هزینه ی بیعانه ی موسسه ی پیوند چه مقدار می باشد؟

مبلغ بیعانه ی موسسه پیوند ۵۰۰ پوند می باشد. بیعانه ی موسسه ی پیوند اولین مرحله برای شروع ثبت نام در مدرسه می باشد که بایستی از طرف متقاضی پرداخت شود.

 

درباره مراحل ثبت نام در مدارس و کالج‌ها بیشتر بدانید…

 

Application form