بانک اطلاعاتی

هزینه ی بیعانه ی موسسه ی پیوند چه مقدار می باشد؟

مبلغ بیعانه ی موسسه پیوند ۵۰۰ پوند می باشد. بیعانه ی موسسه ی پیوند اولین مرحله برای شروع ثبت نام در مدرسه می باشد، که باید از طرف متقاضی پرداخت شود.

 

درباره مراحل ثبت نام بیشتر بدانید…

Application form