بانک اطلاعاتی

نحوه ی پرداخت هزینه ی خدمات موسسه ی پیوند به چه صورت می باشد؟

روش پرداخت مطلوب حواله بانکی است. ما با در اختیار گذاشتن اطلاعات حساب بانکی موسسه ی پیوند به شما امکان واریز وجه را می دهیم. برای رزرو جا مبلغ ۵۰۰ پوند به حساب موسسه پیوند به عنوان بیعانه قابل پرداخت میباشد. هنگامی که وجه را واریز نمودید باید رونوشت رسید حواله بانکی را به موسسه ی پیوند ایمیل یا فکس نمایید تا ما ترتیبی دهیم که مراحل گرفتن پذیرش از موسسه آموزشی آغاز شود.

 

درباره خدمات موسسه پیوند بیشتر بدانید…

Application form