بانک اطلاعاتی

منظور از مدارس شبانه روزی چیست ؟

به مدارسی گفته می شود که نه تنها دانش آموزان در آنها درس می خوانند بلکه در آنها زندگی هم می کنند.

 

درباره مدارس شبانه روزی بیشتر بدانید…

Application form