بانک اطلاعاتی

مزایای استفاده از خدمات موسسه پیوند چیست ؟

تمامی مراحل اخذ پذیرش و ثبت نام را از جانب شما انجام می دهیم و تمام مکاتبات فقط بین پیوند و مرکز آموزشی انجام می شود در تمام طول مسیر شما می توانید در رابطه با هر سوال و کمکی‌ از موسسه ی پیوند مشاوره بگیرید، اگر مشکلی‌ در مراکز آموزشی برای متقاضیان پیش بیاید موسسه می تواند با مراکز آموزشی در تماس باشد و مشکل شما را حل کند.

 

 

 

Application form