بانک اطلاعاتی

شهریه‌ی مدارس و کالج‌ها شامل چه مواردی است ؟

هزینه‌های تحصیل و هزینه‌های زندگی (هزینه‌های زندگی شامل خوابگاه، سه وعده غذای روزانه، خدمات پزشکی و امکانات ورزشی و آموزشی است).

Application form