بانک اطلاعاتی

شهریه ی مدارس و کالج ها شامل چه مواردی است ؟

هزینه های تحصیل و هزینه های زندگی ( هزینه های زندگی شامل خوابگاه، سه وعده غذای روزانه، خدمات پزشکی و امکانات ورزشی و آموزشی است).

 

درباره کل هزینه ها بیشتر بدانید…

Application form