بانک اطلاعاتی

آیا داشتن نمره زبان برای دریافت پذیرش از مدارس لازم است؟

برای اطمینان از پروسه پذیرش مدرسه و ویزای کانادا، متقاضی باید حتما نمره آزمون زبان داشته باشد.

 

 

Application form