بانک اطلاعاتی

سال تحصیلی مدارس کانادا از چه زمانی شروع می شود ؟

سال تحصیلی در کانادا معمولا از هفته‌ی اول سپتامبر شروع شده و تا پایان ژوئن (۱۰ ماه) ادامه دارد.

Application form