بانک اطلاعاتی

سال تحصیلی مدارس سوئیس از چه زمانی شروع می شود ؟

سال تحصیلی در کشور سوئیس به دو ترم تقسیم می شود. ترم پاییز معمولا از سپتامبر تا دسامبر و ترم پایانی از فوریه تا می می باشد.

Application form