بانک اطلاعاتی

داشتن مدرک آیلتس از چه سنی ضرورت دارد ؟

بالای ۱۸ سال . آیلتس از موسسه ی(یو کی وی آی) در تهران بايد كسب شود و متاسفانه مدرک زبان ديگري براي دولت انگلستان قابل قبول نخواهد بود.

 

درباره آیلتس بیشتر بدانید…

 

Application form