بانک اطلاعاتی

خدمات دانشگاهی موسسه ی پیوند چیست؟

پذیرش گرفتن از دانشگاه های انگلستان روندی زمان گیر و دشواری می تواند باشد. شما از طریق یو_کَس (یک سازمان مرکزی است) که درخواست دوره های تمام وقت کارSwimسی و کارSwimسی ارشد دانشگاه ها و کالج های انگلستان را پردازش می کند باید اقدام کنید. موسسه پیوند خدمات تکمیلی را برای داوطلبان خود تدارک دیده تا بتواند به آنها در این روند (از پر کردن فرم های دانشگاه تا تهیه رزومه شخصی) کمک کند .

 

درباره سازمان یو_کَس (UCAS) بیشتر بدانید…

درباره چگونگی کار سازمان یو_کَس بیشتر بدانید…

Application form