بانک اطلاعاتی

تعطیلات مدارس کانادا به چه صورت می باشد ؟

تعطیلات تابستان Summer Break دانش آموزان کانادایی کوتاه و به طور معمول کمتر از 70 روز است اما دو تعطیلی دیگرهم در کانادا وجود دارد.

یکی از این تعطیلی ها در آخرین روزهای ماه دسامبر December است و تا ماه ژانویه January هم ادامه دارد. این تعطیلی در کانادا که معمولاً Winter Break نام دارد از حدود 22 ماه دسامبر (چند روز قبل از کریسمس) شروع شده و تا روز اول یا دوم ماه ژانویه ادامه پیدا میکند. طول این تعطیلی معمولا حدود دو هفته میباشد.

تعطیلی بعدی در کانادا  Spring Break یا March Break نام دارد و اواسط ماه مارس (اواخر ماه اسفند) رخ می دهد و به طور معمول یک هفته میباشد.

Application form