بانک اطلاعاتی

آیا نیاز است متقاضی مدارک خود را به انگلستان بیاورد ؟

در زمان ورود به انگلستان ممکن است از شما سوالاتی در فرودگاه یا ورودی به این کشور پرسیده شود و دلایل آمدن شما به انگلستان را جویا شوند. این اطلاعات معمولا شامل (ارائه ی بلیط سفر و مدارک مالی و نامه ی دانشگاه یا مدرسه ای که قرار است در آنجا تحصیل کنید) می باشد. این مدارک بایستی در کیف دستی شما باشد و در صورت نیاز به افسر گذرنامه نشان دهید.

Application form