بانک اطلاعاتی

آیا می توان دوره ی فاندیشن را معادل سازی کرد؟

بله، شما با مراجعه به مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور قادر به معادل سازی این مدرک می باشید و فاندیشن معادل دوره ی پیش دانشگاهی در ایران می باشد.

Application form