بانک اطلاعاتی

آیا موسسه ی پیوند می تواند در اخذ ویزا کمک کند؟

بله، زمانی‌ که متقاضی برای دوره ی آموزشی خود ثبت نام می کند ما به متقاضی یک نامه ی پذیرش خواهیم داد که با در دست داشتن این نامه و مدارک مربوط به درخواست ویزا، (پس از بررسی‌ کامل مدارک از طرف ما)، مدارک خود را به سفارت سوئیس تحویل خواهید داد.

Application form