بانک اطلاعاتی

آیا در طول زمان تحصیل می توان اقامت کانادا را گرفت ؟

در طول تحصیل نمی توانید برای اقامت اقدام کنید ولی پس از اتمام تحصیل در صورت پیدا کردن کار میتوانید برای ویزای کار و در نهایت برای اقامت دائم اقدام کنید.

 

درباره ی اقامت دائم کانادا بیشتر بدانید…

Application form