بانک اطلاعاتی

آیا دانشجویان اجازه ی کار در انگلستان را دارند؟

دانشجویان بین المللی که در انگلستان مشغول به تحصیل هستند طبق قوانین اجازه دارند حداکثر ۲۰ ساعت در هفته کار کنند. حتی اگر دانشجو سر کلاس نرود اجازه ندارد که این زمان را افزایش دهد در واقع اجازه ی کار تمام وقت ندارد. اما در روزهای تعطیل و آخر هفته ها می تواند به صورت تمام وقت کار کند.

 

درباره کار ضمن تحصیل در انگلستان بیشتر بدانید...

Application form