بانک اطلاعاتی

آیا برای ورود به انگلستان نیاز به ویزا می باشد؟

برای ادامه ی تحصیل در انگلیس بایستی قبل از ورود به انگلستان جهت اخذ ویزای تحصیلی انگلستان از مراکز صدور ویزا درخواست ویزا دهید.

Application form