بانک اطلاعاتی

آیا امکان بورسیه برای دانش آموزان تیزهوش وجود دارد ؟

اگر نمراتشان در سال اول ممتاز و پيشرفتشان چشم گير باشد در سال های بعد در ميزان شهريه اي كه پرداخت مي كنند، تاثير خواهد داشت و امكان گرفتن بورسيه را در مقاطع دانشگاهی خواهند داشت.

Application form