بانک اطلاعاتی

رشته های تحصیلی رایج در انگلستان کدامند؟

رشته های تحصیلی رایج در انگلستان عبارتند از رشته های پزشکی (دندانپزشکی ، دامپزشکی ، داروسازی ، روانپزشکی)
رشته های مهندسی (مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی عمران، مهندسی صنایع، مهندسی برق، مهندسی رباتیک، مهندسی هوافضا) رشته های هنر (رشته معماری، رشته گرافیک، رشته سینما)

 

درباره رشته های تحصیلی بیشتر بدانید…

Application form