بانک اطلاعاتی

آیا والدین می توانند در سفر فرزندانشان را همراهی کنند ؟

 بله. اگر فرزندان زیر 12 سال سن داشته باشند هر دو والد می توانند آن ها را در سفر همراهی کنند و به مدت ۶ ماه در سوئیس اقامت داشته باشند و در صورت لزوم اعتبار ویزا را تمدید کنند.

Application form